visual: Hobie Kayak logo

Mark van Dijk Yachting


outdoor - adventures - events

visual: Facebook logo
WELKOM
OP ONZE WATERSPORT WEBSITE!

Waar vrijetijd een belevenis wordt. Grenzeloze vrijheid, laat u fascineren door een unieke mix van fun, lifestyle, kayakvaren en kajakvissen. Plezier en ontspanning voor jong en oud.
u bent hier: home > wetgeving
 

Wetgeving vaarwater Belgiƫ

Wij leveren onze Hobie Kayaks volgens richtlijn 94/25/EG van het europees Parlement en de raad van de Europese unie.
Inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen.
Deze richtlijn bepaald in Hoofdstuk 1, artikel 1 lid 3-b dat Kayaks, kano’s, gondels en waterfietsen buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen.
 
Bron: European certification bureau Nederland B.V.
Download hier de richtlijn voor pleziervaartuigen 94/25 EG

Download hier het document "European Certificate"
 
Hieronder vindt u informatie voor Kayak gebruik op voornamelijk Belgische zeewateren.

 
Immatriculatieplaat:
 
Om zich op de scheepvaartwegen of aanhorigheden te mogen bevinden, moet elke plezierboot voorzien zijn van een immatriculatieplaat
Deze immatriculatieplaat is door de koper/eigenaar zelf aan te vragen op een van de adressen vermeld op www.mobilit.belgium.be 
U dient de volgende documenten te voegen bij de aanvraag:
* Het eigendomsbewijs van het vaartuig (Factuur)  bevat altijd  de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van alle contractanten.
* Indien eigenaar een natuurlijk persoon is: kopie van het indentiteitskaart
* De verklaring van overeenstemming CE:voor het pleziervaartuig in de europese Unie ingevoerd, voor zover vereist. LET OP Dit is niet van toepassing voor Kayaks. Zie richtlijn 94/25/EG van het europees Parlement en de raad van Europese unie.
 
Bron: Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. ( Maritiem vervoer) Brussel
Voor meer informatie download hier uw Immatriculatie informatie.

 
Vlaggenbrief:
 
Plesziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische zeewateren (de territoriale zee, de haven van de kust, de haven van gent, de kanalen Oostende-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen alsook de beneden-Zeeschelde) moeten in bezit zijn van een vlaggenbrief. Deze vlaggenbrief is door koper/eigenaar zelf aan te vragen op een van de adressen vermeld op www.mobilit.belgium.be
 
Bron: Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. ( Maritiem vervoer) Brussel
Voor meer informatie download hier uw Vlaggenbrief informatie.
Zie ook: www.mobilit.belgium.be 

 
 
Zeewateren: Koninklijk Besluit van 15 maart 1966, kano’s, kajaks en dergelijke kleine pleziervaartuigen
 
Bron: Federale dienst & scheepvaartpolitie België
 
De voorgeschreven uitrusting is er voor uw eigen veiligheid en deze van uw passagiers.
Dit dient u aan boord te hebben van uw kayak:
 • Meertouw van ten minste 10 mtr.
 • Opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens
 • Opblaasbare puntluchtzakken voor en achter als het een vouwboot betreft
 • Scheepvaartregelementen
 • Reservepaddel als het éénzitters betreft
 • Enterhaakje
 
Zeewateren: algemeen:
 
 • De op het vaartuig betrekking hebbende vlaggenbrief
 • Dubbel van de verzekeringspolis
 • Exemplaar Belgische of vreemde reglementen
 • Getijenboekje
 • Bijgewerkte zeekaarten
 

Voor meer informatie:
 
Scheepvaartpolitie Nieuwpoort & centraal contactpunt pleziervaart - VIPP
Watersportlaan 9
8620 Nieuwpoort
0032-(0)58-22 40 30
spnnvipp@skynet.be
 
Federale dienst
Fritz Toussaintstraat 8
1050 Brussel
0032-(0)2-642 62 96
Dga.dac.spn@skynet.be